Skip to main content

Advertisement

Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Table 5 Consultation-based Reassurance Questionnaire - Danish

From: Feasibility of the consultation-based reassurance questionnaire in Danish chiropractic practice

De følgende spørgsmål handler om, hvordan din kiropraktor kommunikerede og optrådte i løbet af konsultationen. Besvar venligst alle spørgsmålene så ærligt som muligt ud fra din hukommelse.
I hvor høj grad gjorde kiropraktoren følgende … Slet ikke   I høj grad
1 Fortalte dig, at alt vil blive godt o o o o o o o
2 Viste, at han/hun forstod dine bekymringer o o o o o o o
3 Forsikrede dig, at han/hun ikke var. alvorligt bekymret for din ryg o o o o o o o
4 Forklarede hvordan den tilbudte behandling ville hjælpe på dit problem o o o o o o o
5 Fortalte dig, at du ikke skulle være bekymret o o o o o o o
6 Lyttede opmærksomt, mens du talte o o o o o o o
7 Sikrede sig, at du forstod hvad din behandlingsplan indebærer o o o o o o o
8 Beroligede dig o o o o o o o
9 Opsummerede hvad du havde fortalt o o o o o o o
10 Viste ægte interesse for dit problem o o o o o o o
11 Opfordrede dig til at fortælle om dine bekymringer omkring dine symptomer o o o o o o o
12 Sikrede sig, at du forstod den forklaring han/hun gav dig på dine symptomer o o o o o o o